• Facebook icoon
  • Twitter icoon
  • Linkedin icoon
  • Flickr icoon
  • Email icoon
Slideshow-foto Slideshow-foto Slideshow-foto Slideshow-foto Slideshow-foto Slideshow-foto

Welkom bij Natuurreisverslagen.nl

Natuurreisverslagen.nl is een website die zich richt op vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën en vissen die tijdens reizen zijn waargenomen.

Over natuurreisverslagen

Deze website geeft weer welke dieren ik in welke landen gespot heb. Ook besteed ik bij de beschrijving van deze dieren uitgebreid aandacht aan de eventuele ondersoorten van dieren. Deze zullen in de tabellen bij de dierenlijsten worden weergegeven. Ik heb geprobeerd deze zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen, al is dat soms nog een hele opgave! Deze waarnemingen worden gecombineerd met leuke en soms grappige reisverslagen in de landen die ik bezocht heb. Zo ontstaat een duidelijk beeld over welke diersoorten je in bepaalde landen tegen zou kunnen komen

impala

Reisverslagen

Van elke reis is een gedetailleerd reisverslag gemaakt, waarbij de nadruk vooral ligt op de dieren die tijdens deze reizen zijn waargenomen. Als ik tijdens een reis een dier voor het eerst zie zal ik deze in het reisverslag dikgedrukt weergeven. Zo is in één oogopslag duidelijk te zien welke dieren die dag nieuw zijn. De dierennamen worden ook in het Engels en Latijn weergegeven. De waargenomen dieren worden allemaal in een tabel geplaatst op categorie van diersoort. In het navigatiemenu zijn deze tabellen te vinden onder dierenlijsten.

malachietijsvogel

Fotogalerij

In de fotogalerij zijn de mooiste foto's van de reizen geselecteerd. Door op een thumbnail te klikken krijg je de foto vergroot en kun je makkelijk heen en weer navigeren. Boven de foto staat een beschrijving van de foto. Meestal is dit de diersoort die op de foto te zien is. De meeste van de foto's op deze website zijn door mij zelf genomen.

Dierenlijsten

Alle diersoorten van een reis zijn weergegeven in tabellen die op diersoort onderverdeeld worden, bijvoorbeeld vogels. Alle waargenomen vogels van die reis zijn dan te zien in deze tabel. In de tabel staat ook aangegeven op welke datum en plek de dieren gezien zijn. Ook hier worden de Engelse en Latijnse namen gegeven.